pátek 24. června 2011

Aby sme pre dôležité veci neprišli o najdôležitejšie.

Obráťte sa ku mne, hovorí Pán zástupov, a obrátim sa k vám… ( Zach 1,3)

Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané. (Mt 6,33)

Nemám rád, keď farári strašia svojich poslucháčov, ale čo by sa stalo, keby prišiel Pán Ježiš, povedzme na vizitáciu a spýtal sa nás, čo je pre nás najdôležitejšie, aká by bola naša odpoveď?
Tak rád by som stretol človeka, ktorý by odpovedal, že je to Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť.
Určite sú naše ciele ušľachtilé, staráme sa o svoje zdravie, o svoje vzdelanie, o svoje rodiny, o svoje..., o svoje..., ale nie o Božie. Mnohí dokonca kráľovstvo hľadajú, lenže tiež nie Božie, ale to svoje.
Buďme úprimní a priznajme si, že aj keď s požiadavkami Pána Ježiša súhlasíme, veľmi sa ich nedržíme a keď, tak len do tej miery, do akej nás tlačí verejná mienka nášho okolia. Len keď nás samých postihne nejaká životná skúška, vtedy začíname prehodnocovať naše priority a uvedomujeme si nielen to, čo je dôležité, ale aj to, čo je najdôležitejšie. 
V podstate však Božie kráľovstvo je to, po čom všetci túžime, pretože ako čítame v Božom slove: „Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom.“ (R 14,17)

Žádné komentáře:

Okomentovat