čtvrtek 20. ledna 2011

Biblická úvaha

Čtvrtek 20. ledna 2011
Boha ctí ten, kdo se nad ubožákem slitovává. (Přísloví 14,31)
Ježíš mladíkovi řekl: Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.“ (Matouš 19,21)

Snad ani není třeba zdůrazňovat, že naše společnost je stále více materialistická. Ekonomika ovládla všechny druhy lidské činnosti. Korupce je na pořadu dne a marné jsou všechny sliby politiků o jejím snížení, či dokonce vymícení. Občasné úplatkářské kauzy jsou výsměchem spravedlnosti.
Mluví-li masmédia o církvi, týká se to převážně financování církvi, restituci církevního majetku a občas se to okoření nějakým skandálem. Samotná činnost církví je také limitovaná finančními prostředky. Dokonce v samotných církvích mívají rozhodující hlas ti, kteří rozhodují o penězích.
Abych nebyl jednostranný, občas se projeví jakási solidarita, ale bývá většinou motivovaná živelnými pohromami, snad s výjimkou adventních koncertů nebo Třikrálové sbírky. Také nemohu opomenout cinkání drobných do chrámových pokladniček. Jeden kněz po takové sbírce děkoval slovy: „Dnes to pěkně cinkalo, doufám, že příště to bude také šustět.“
Bohatý mládenec nebyl zkorumpovaný a nebyl ani podvodník. Ke svému bohatství přišel poctivě, přesto nebyl zralý do Božího království. Jeho srdce nebylo přivázáno k duchovním hodnotám, ale k materiálním statkům.
K čemu je přivázáno naše srdce? Co je těžištěm našeho života? Jak pohlížíme na bezdomovce a ostatní chudé kolem nás? To je jedna stránka věci. Ta druhá je náš vztah k hodnotám duchovním, které se nedají koupit za peníze celého světa.
„Pane, pomoz mi vzdávat se důležitých věcí, abych ne nepřipravil o ty nejdůležitější.“

čtvrtek 13. ledna 2011

Biblická úvaha

Štvrtok 13. januára 2011

„Povstaň, Pane, vo svojej sile a my budeme ospevovať a oslavovať tvoju moc.“
Žalm 21,14
„Ježiš na ňu vložil ruky a ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha.“  Lukáš 13,13

Oslavovať Boha. Čo to vlastne znamená?
Poďme sa najprv pozrieť na to, kto koho dnes oslavuje. O súčasnej spoločnosti sa hovorí, že je spoločnosťou celebrít. Dokonca by sme mohli hovoriť o globalizácii celebrít. Nie sú to len hviezdy šoubiznisu, ale aj politici a športovci, hoci tí až tak svojich fanúšikov neovplyvňujú. V každom prípade vieme, čo to znamená, keď je niekto oslavovaný.
No bolo by veľkým omylom myslieť si, že práve takto máme oslavovať Boha. Je smiešne, keď nejaký náboženský blúznivec vyzve zhromaždené publikum, aby zatlieskalo Ježišovi, pretože si to zaslúži. Postaviť Boha na úroveň svetských celebrít je nielen pochabé, ale je to priamo rúhanie.
Na rozdiel od všetkých slávnych ľudí, dokonca aj tých, z ktorých si môžme brať vzor (pravda, veľa ich niet), je Boh svätý, je Stvoriteľ a zároveň Spasiteľ sveta. V Ježišovi je našim nebeským Otcom, ale aj spravodlivým sudcom. Boha môžme správne oslavovať len v Duchu a pravde: „Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov.“ (Ján 4,23)
To je tá správna mystika, ktorá sa nedá ani odpozorovať, ani navodiť schopným moderátorom.  
A čo je vrcholom oslavy Boha? Odpoveď nám dáva samotný Pán Ježiš vo svojej veľkňazskej modlitbe: „Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať.“ (Ján 17, 4)
Modlime sa, aby sme aj my mohli oslavovať Boha tým, že budeme plniť poslanie, pre ktoré sme sa narodili.

Co je a není evangelizace

Zásadní překážky v misijní a evangelizační činnosti
„Kdo sám nehoří, nemůže zapálit jiné.“
(Písemný záznam přednášky na semináři SCMS 16.11.2010 v Brně )

Co evangelizace není.
Nejdřív si musíme uvědomit, co to vlastně je to „zvěstování evangelia“, ale možná začneme od toho, co zvěstování evangelia není.
Většina z nás si ještě pamatuje obrovský boom masových evangelizací po roce 1989. Byly k nám a také do ostatních postkomunistických zemí exportovány především ze Spojených států, ale také ze Švédska a Německa. Přesto, že některým předcházela docela seriozní příprava, zvláště těm, které organizovala asociace Billy Grahama, zanechaly takovou spoušť, ze které jsme se dodnes nevzpamatovali.
Sám jsem se některých zúčastnil a ne vždy s kritickým postojem, ale když si vzpomenu na některý z nich, ještě dnes mi běhá mráz po zádech. Když jsem se však dostal do zákulisí příprav a seznámil se s některými metodami organizačních týmů, byl jsem přímo zděšen s jak primitivní manipulací pracují.
Co bylo na těchto evangelizacích zavádějící? Především psychický nátlak a jednoduchý schematizmus. Drtivá většina evangelistů slibovala víc, než Pán Ježíš. (Úmyslně vynechám tzv. uzdravující evangelizace, jinak vřele doporučuji jako téma diplomové práce pro psychology. Davová psychóza dokáže mnoho, ale s působením Ducha svatého to nemá nic společného.)

V době, kdy jsem působil na Ukrajině (1992 – 2001), jsem se měl možnost osobně přesvědčit s důsledky těchto evangelizací. Jako příklad uvedu dvě – jedna se konala ve Vinnici (jižní Ukrajina, 380 tis. obyvatel), druhá v Krivom Rogu (východní Ukrajina, 681 tis. obyvatel, snad nejdelší město na světě – 130 km).
Tu první připravovala již zmíněná asociace Billy Grahama, s jejíž národním prezidentem jsem se přátelil. Připravovali ji půl roku a trvala týden. Večer co večer přicházeli lidé, kteří byli hlavně zvědaví co to ta evangelizace vlastně je. Místní baptistický sbor, který tuto evangelizaci organizoval, neúnavně zval své známé i neznámé a zajišťoval potřebný servis – duchovní i materiální. Po každém závěrečném kázání byla výzva a lidé, kteří se rozhodovali pro Krista, přicházeli dopředu, kde se nad nimi modlili pověření bratři. Nakonec si od každého vzali adresu a pozvali je na zvláštní setkání, na kterém jim měla být věnovaná patřičná péče. Jak říkám, příprava byla seriózní a dotažená do konce. Všech nově obrácených bylo 1100. Jaké zklamání však nastalo, když po půl roce z tohoto množství zbylo osmdesát osob. Nebudu popisovat podrobnosti, ale zarážející bylo, že většina se od onoho „kroku víry“ důrazně distancovala.
Když jsem ve své přednášce v Krivom Rogu na téma „Evangelizace jako proces“, použil tento příklad, vzal mě o přestávce místní pastor do nedalekého parku, za kterým stál sportovní stadion a řekl mi: „Na tomto stadionu se za týden obrátilo sedm tisíc a víš kolik jich zbylo po roce?“  Netuším, odpověděl jsem nesměle. Nevěděl jsem totiž, jestli chce moji přednášku svým důkazem shodit, anebo podpořit. „Osm!“ Jak mohlo zbýt osm tisíc, když jich bylo sedm tisíc? Přiznám se, že jsem ho trochu provokoval. „Ne tisíc, ale lidí! Pouze o osmi lidech víme. Někteří se možná odstěhovali nebo vstoupili do jiné církve, ale u nás (myšleno u baptistů) a u letničních zůstalo jenom těchto osm.“ Pro jistotu jsem se ještě zeptal, jestli od všech měli jména a adresy. Řekl, že ano.
Podobně, s menšími či většími obměnami, to vypadalo všude. Lidé, duchovně vyhladovělí, se vrhali na nabízené duchovní sousta, ale když zjistili, že to nenaplnilo, cítili se podvedení.
Do třetice přece jenom ještě jeden zážitek z Ukrajiny. V Severodoněcku jsem se seznámil s jedním upřímným baptistou, jinak to byl utečenec z Arménska a moc hodný člověk. Byl vybrán do skupiny, řekli bychom, pastoračních asistentů, tam jim říkali „dušpopiečitěľ“ – pečovatel o duše. Na přípravných setkáních je školili, jak mají během oné evangelizace spolupracovat s evangelizačním týmem. Evangelizaci organizovali a financovali samozřejmě lidé ze Spojených států. Když mi popisoval přípravu a potom samotný průběh evangelizace, plakal, ale nebyly to slzy dojetí. Byl zdrcený hlavně z toho, jaké metody používali a kolik to všechno stálo, ale nejvíc ho dorazilo, že tím nejdůležitějším nebyl Ježíš, ale kameramani.
Sám jsem se zúčastnil jedné stadiónové „evangelizace“ v Brně, kterou pořádal australský „evangelista“ Steve Ryder a jeho Reach Out For Christ. Byla založená, jako ostatně většina podobných akcí, na diskotékovém principu. Ty decibely jsem ještě zvládnul, ale když začalo to padání na záda, to už jsem nevydržel. Nevěřím, že Duch svatý mrská lidmi o zem. Jedná se o davovou psychózu, která nemá s pokáním nic společného. Podobné metody používají, resp. doporučují i další hnutí, či náboženská seskupení. Jmenujme alespoň některé z nich:

   Branhamismus
   Pastýřsko - učednické hnutí „Pozdního deště“
  „Druhá vlna Ducha svatého“
  Word Faith Movement" (WFM) „Světové hnutí víry“ a jeho představitelé Ern       Baxter, později Kenneth Hagin a další
   DPM (Derek Prince Ministries) u nás hodně šířeno zvláště v dobách totality
Síť křesťanských organizací“ Network of Christian Ministries (představitelé Charlese Green, Emanuel Cannistraci, John Gimenez)
  Benny Hinn a Torontské požehnání
   Promise Keepers (Příslib chovatelů) - Muži všech denominací, spojte se!

Ignorace kontinuity.
Všechna podobná hnutí mají jedno společné – odmítají kontinuitu církve.
Z historie křesťanství se můžeme poučit, jaké škody napáchalo přerušení kontinuity s židovstvím. Dodnes jsme se s touto újmou nevypořádali. Podobné újmy působí přerušení kontinuity s původním křesťanstvím. Přes veškerou oprávněnou kritiku církevního zřízení, či samotné hierarchie, nemůžeme stavět na vzdoru. Nemá smysl zakrývat, že mnohá reformační hnutí byla ovlivněná politickou situaci a tudíž jim také poplatná. Už první rozdělení církve na západní a východní v r.1054 hodně napovídá, nemluvě o čtyřicetiletém období papežského schizmatu - dvojpapežství resp. později trojpapežství mezi lety 1378 a 1417.
Napětí v církvi sahá však až do doby apoštolské (viz 1 Korintským 3 kap.), ale všimněte si, jak se je snaží apoštol Pavel moudře sjednotit.
Pravým opakem je postoj Williama Branhama (1909 - 1965). Ve své knize Volba nevěsty píše: “Abyste mohli být oddáni s druhým Adamem, Kristem – Slovem, museli byste se od  svého prvního manžela – denominace oddělit tak, že byste jí zemřeli… Jste-li sjednoceni s Kristem a stále ještě oddáni s nějakou denominací, pak jste     cizoložníci….” 
Rozkoly, rozkoly, rozkoly – to není práce Ducha svatého, ale jedna z nejúčinnějších zbraní satana. Musíme si být vědomi kontinuity nejen Církve Kristovy, ale také Božího lidu ve smyslu slov Písma: „Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován na jejich místo a bereš sílu z kořene ušlechtilé olivy, nevynášej se nad ty větve! Začneš-li se vynášet, vzpomeň si, že ty neneseš kořen, nýbrž kořen nese tebe!“ (Ř 11,17)  
Nemůžeme si najít jiný byť okrasný keř jenom proto, že se nám na stromě církve něco nelíbí. Takto vzniklé skupiny nadšenců si mohou sice užívat výborného společenského klimatu, dokonce mohou mít vysokou morálku (např. Svědci Jehovovi nebo Mormoni), ale život Kristův v nich není.

Záměna postoje.
Dalším neklamným znamením odklonu od původního křesťanství je záměna postoje Bůh – člověk, resp. člověk – Bůh. Jak ve Starém zákoně, tak v Novém zákoně je Bůh jako svrchovaný vládce a člověk před ním stojí s otázkou „Bože, co mám činit, abych vyplnil tvou vůli“. Dokonce Boží Syn Ježíš, Spasitel světa: „Sám od sebe nemohu dělat nic; jak mi Bůh přikazuje, tak soudím, a můj soud je spravedlivý, neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal." (Jan 5,30)  
„…neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal.“ (Jan 6,38)  
Noví duchovní vůdcové typu Kennetha Hagina a všichni hlasatelé „evangelia prosperity“ přicházejí s pravým opakem. Už to není Bůh, který ode mě vyžaduje splnění své vůle, ale jsem to já, který od Boha vyžaduji splnění mé vůle! Jedná se o zvláštní mutaci pohanokřesťanství a neošamanizmu. Všimněte si, že hlavním motivem těchto hnutí je především zkvalitnění života, ale spíše jeho živočišné stránky, čím se jejich vůdcové ani netají.

Zlehčení Ježíšovy oběti.
Již za života apoštolů vznikaly různá hnutí, která se snažila vychýlit evangelijní důrazy buď vlevo nebo vpravo. Mezi ně také patřilo učení o kříži. Sv. Pavel o tom říká:
„ Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost.“ (1 Korintským 1,22-24)
A aby bylo všem jasno, dodává: „Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného.“ (1 Korintským 2,2)
A nyní si všimněte co hlásá nejúspěšnější americký televizní kazatel Robert Schuller.
Jeho sídlem je „Crystal Cathedral“ – tedy křišťálová katedrála  v Los Angeles, která je celá ze skla: „Ježíš znal cenu své osoby - úspěch naplňoval jeho sebeúctu.  Trpěl na tom kříži, aby posvětil svou sebeúctu. Strpěl kříž, aby  uspokojil svou sebeúctu. A ten kříž posvětí vaše ego, vaše vnitřní  „já". (Robert Schuller "Living Positively One Day at a Time"1981).
Anebo:
„Domnívám se, že ze všeho co bylo vykonáno a řečeno pod  praporem Křesťanství - nic nebylo více destruktivní pro lidskou  osobnost, než ten hrubý, primitivní a ošklivě nekřesťanský pokus uvědomit lidi o jejich hříšnosti a ztracené situaci".  (R.Schuller v časopisu "Křesťanství Dnes" říjen 1984.)
Aby toho nebylo málo, již dříve zmíněný nejpopulárnější americký evangelista Billy Graham vyděsil seriozní křesťanský svět, když v jedné televizní bohoslužbě právě faráře Roberta Schullera „Hour of Power“ v roce 1997 řekl: „Věřím, že každý, kdo miluje Krista nebo ho zná, ať už si toho je vědom či ne, náleží k tělu Kristovu. A také ti, kteří neznají Ježíšovo jméno, ale přitom ve svých srdcích vědí, že potřebují něco, co ještě nemají, a kteří se pak přiklánějí k tomuto světlu, také ti jsou spasení a přijdou s námi do nebe.“ (Zdroj: http://www.christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=2642)
Satan se opravdu všemožně snaží když už ne zesměšnit, tak alespoň zlehčit oběť Beránka Božího.

Co je tedy evangelizace?

Evangelizace je proces.
Duchovní reprodukci lépe pochopíme na pozadí reprodukci biologické.
 „Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží.“ (1 Petrův 1, 23)
Člověk, který přijal Boží Slovo, je počatý stejně, jak tomu je v lůně matky. Tím lůnem je společenství církve. Ne nadarmo se v křesťanství vyskytuje výraz „lůno církve“ nebo „církve jako matka“. V tomto lůně je živeno, zahříváno a chráněno. Živeno ne surovým pokrmem Písma, ale jeho výtažky, zahříváno láskou společenství a chráněno přímluvnými modlitbami 
Jsou-li splněné tyto podmínky, dozraje časem k porodu. Není to porod k životu, vždyť dítě žije v prenatálním věku od svého početí. Je to porod k samostatnosti – samozřejmě omezené. Ještě nemůže chodit, nemůže si nachystat jídlo a hlavně se neumí bránit. Dítě po porodu samostatně dýchá, slyší, vidí a vnímá.
V této etapě začínají problémy růsty, kterými se „matka“, tedy církev, nesmí nechat odradit. Začínají problémy s krmením, vylučováním a nemocemi. Možná se to neobejde bez bezesných nocí u sténajícího nemluvněte, ale právě tato fáze je životně důležitá. Než dítě dospěje, chce to hodně trpělivosti a zároveň moudrosti ve výchově.

Nakonec ještě jedna „drobnost“. Manželé, kde je jeden z nich neplodný, nemohou mít spolu děti. Nepošilhávejme po žádném „in vitro“… Život dává jedině Duch svatý.

čtvrtek 6. ledna 2011

Biblická úvaha

Čtvrtek 6. ledna 2011
Hospodin provždy odstraní smrt. (Izaiáš 25,8)
Všechno jsem odepsal, abych poznal Ježíše a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl zmrtvýchvstání. (Filipským 3,10-11)

Ne vždy věříme tomu, co vyznáváme a ne vždy žijeme to, čemu věříme.
Většinou nemáme problém odpovědět správně na otázky týkající se naši víry, ale pokud chceme být upřímní, často podle toho nejednáme.
Kdo z nás může spolu se svatým apoštolem povědět, že se všeho vzdává pro Ježíše? Komu z nás je moc Ježíšova vzkříšení a dokonce účast na jeho utrpení vzácnější, než všechno ostatní čím a pro co žijeme?
V této chvíli je mnohem důležitější připomenout si slova samotného Pána Ježíše: „Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.“ (Matouš 7,21)
Co s tím uděláme? Nemyslím, že by nám nějak zvlášť pomohl výstražně vztyčený prst, možná by bylo účinnější postát pod křížem a znovu si uvědomit za jakou cenu nám byl vrácený ztracený ráj.
Boží milost je sice zadarmo, ale neuděluje se nadarmo.
(Rev. Jaroslav Kratka)

úterý 4. ledna 2011

Drobky v chlebu ukryté

Moje první sbírka křesťanských aforizmů - vydaná v r. 2003
(Protože už není k dostání, nabízím ji alespoň v této formě.)


Umírající svět může zachránit jedině živé Slovo.

O Bibli, víře a modlitbě

Ne každý, kdo umí číst, umí číst Bibli.

Když nevíš, co si počít, začni s Božím Slovem.

Měřítkem hodnot je Slovo Boží a ne slovo lidské.

Nemuselo by se o Bibli tolik psát, kdybychom jí více věřili.

Zrcadlo Božího Slova nenahradí veřejné mínění.

Světlo Božího Slova tě vyvede i z nejhlubší tmy hříchu.

Nejlepší studium je studium Bible.

Čti Bibli, dokud ji můžeš číst.

Boží Slovo je stálé a stále platné.

Kdo miluje Boha, pro toho je Bible velikou láskou.

Evangelium je prosté. Čím více ho vysvětlujeme, tím více ho komplikujeme.

Nestane-li se Boží slovo základem naší duchovní výživy, budeme hladovět, i kdybychom se přejídali nejvybranějšími lahůdkami.

Bible nás učí poznávat Boha a Bůh  nás učí poznávat Bibli.

Boží Slovo nestačí číst. Boží Slovo se musí přijímat.

Bible je Knihou života, ne knihou diskuzí.

Slovo o pravdě dostává smysl teprve když se stane Slovem Pravdy.

Mění se časy, mění se lidé, mění se písmo, jen Bůh ve svém Slově se nemění.

Když ovlivňujeme výklad Božího Slova, Boží Slovo nás přestane ovlivňovat.

Nevymyslíme lepší návod na život, než najdeme v Bibli.

Moudrost Bible musíš použít  - nejlépe ve svém životě, jinak ji ztratíš.

Evangelium je možné předávat jen osobně a musí se za něj ručit svým životem.

Evangelium není nátlak. Je to velká nabídka a pozvání.

Evangelium bez lásky ochuzuje.

Kdo chce evangelium zvěstovat, musí ho nejenom dobře znát, ale i dobře žít.

Abys byl moudřejší než tvojí učitelé, studuj Bibli víc než oni.

Zvěst evangelia získává na hodnotě, pokud se o ni rozdělíme.

Slovo Boží dává naší duši klíč k poznání pravdy.

Lidská slova mohou ranit, kdežto Boží Slovo léčí, ale pozor, i terapie bývá bolestivá.

Nejlepší Bible je ta, která je čtená.

Bible se čte hodně srdcem a trochu očima.

Musíme proniknout k jádru Evangelia, aby mohlo Evangelium proniknout nás.

Určitě je lepší, když příběh našeho života ovlivňují příběhy z Bible než z Hollywoodu.

Studium Bible se nedá dokončit, lidský život je na to příliš krátký.

Když si myslíme, že v Bibli je nějaká chyba, tak je chyba v nás.

Věřit v Ježíše Krista neznamená věřit v Jeho existenci, ale věřit v Jeho Božství.

Pravá víra nezná strach.

Krok víry je skokem do Boží náruče.

Pravá víra - pravý pokoj.

Víra je větší bohatství než poklady celého světa.

K víře nám jiní mohou pomáhat, ale věřit musíme sami.

Víra je dar, který musí přijmout každý osobně.

Jen vírou se dá vidět Bůh.

Kdo stojí za svou vírou, nezůstane stát sám.

Červotočem víry je nedůvěra.

Požehnání z minulosti živí víru v budoucnosti.

Cesta víry je někdy tmavá, ale vždycky vede k jasnému cíli.

Věř své víře a zpochybňuj své pochybnosti.

Náš život je obrazem naší víry.

Víra se nepředvádí, víra se žije.

Víra se nepozná ve zbožných slovech, ale v bezbožných situacích.

Jen ta víra obstojí, která na Kristu stojí.

Když strach klepe na dveře, pošli otevřít víru.

I ten, kdo je poražen, nic neztrácí, má-li víru.

Hloubka naší víry se dá měřit i tím, co všechno nás dokáže rozčílit.

Modlitba je nejspolehlivější medicínou na deprese.

Nezáleží na tom, kde se modlíme, ale jak se modlíme.

Modlitba je nádherné společenství dvou milujících se bytostí – milujícího Otce a milovaného dítěte.

Modlitba je záležitostí srdce.

Modlitbou čas získáváme, nikoliv ztrácíme.

Modlitba je jako čerstvý vzduch, bez něhož se člověk dusí.

Modlitba je vyladění frekvence našeho ducha na frekvenci Božího Ducha.

Modlitba je místo, kde se nebe dotýká země.

Modlit se znamená odevzdat vše Bohu.

Modlitba proměňuje zbabělost v odvahu.

Nemůže tě znervózňovat někdo, za koho se modlíš.

Nemodleme se jenom jeden před druhým, ale společně k Bohu.

Modlitby, které ohromují lidi, nemusí ohromit Boha.

Modlitba je nejjednodušší způsob komunikace s Bohem.

Bůh nám odpoví, ale musíme se Ho ptát.

K modlitbě potřebujeme víc „duchovní uši“ než tělesný jazyk.

Aby nám Bůh odpověděl, je často třeba víc, než jen pět minut modlitby.

Nemůžeme slyšet hlas Boží, když slovem „Amen“, rozumíme konec modlitby.

Modli se tak, aby ti Bůh mohl odpovědět.

Chval Boha svátečně nejen ve svátek.

Opravdová modlitba vede k modlitbě za druhé.

Na modlitbu ani v poslední chvíli není pozdě.

Nemáme-li čas na modlitbu, nemáme čas ani na život.


O Bohu, Boží lásce a spasení

Proč by člověk toužil po dokonalosti, kdyby netušil, že Bůh je dokonalý?

Satan se chce vyrovnat Bohu v moci, stateční lidé v dokonalosti a křesťané v lásce.

Nejlepší zpráva, která koluje vesmírem, je ta, že nás Bůh miluje.

Jistotu můžeme nalézt jedině v Bohu, v Jeho lásce, v Jeho vedení, v Jeho Slově a v Jeho zaslíbeních.

Bůh je láska, proto i Jeho nabídka je nabídkou lásky.

I když věříme, že Bůh je láska, nevěříme tomu, že Bůh nás miluje Boží láskou, ne lidskou.

Znát Boha je něco jiného, než znát něco o Bohu.

Ani ztráta zraku nám nebrání vidět Boha.

Kdo nehledá Boha, ztrácí sám sebe.

Jdeš-li k Bohu, jdeš správným směrem.

Přijmi vládu Toho, který vládne celým vesmírem.

Naše pocity by neměly ovlivňovat naši důvěru v Boha, ale důvěra v Boha by měla  ovlivňovat naše pocity.

Stvoření je otiskem Boží ruky.

O Boží velikosti mluví veliký vesmír i malý brouček.

I ten „nejhloupější“ tvor odráží moudrý záměr Stvořitele.

Ani náhoda se nepřihodí náhodou.

Bůh je nekonečný, ale není nedostupný.

Chceš-li dojít k Otci, ptej se na cestu Jeho Syna.

I přání, které je v rozporu s Boží vůlí, může Bůh splnit, aby nám ukázal, jak je pošetilé.

Pro Boha máme cenu, která se rovná životu Jeho syna.

Není vzácnějšího jména na zemi i na nebi než Ježíš.

Bůh, ačkoliv stvořil čas i prostor, sám je mimo čas i prostor.
  
Těžko je vracet se domů tomu, kdo nezná svého Otce.

Protože Bůh není dědečkem, nemůže mít vnuky.

Teprve Ježíš svou obětí nám vrátil ztracené synovství Božích dětí.

V Božích očích je každý jedinečný a každého Bůh jedinečně miluje a to takového, jaký je.

Jen dokonalý Bůh miluje nedokonalého člověka dokonalou láskou.

Milujícího Otce těší i dětské krůčky.

Čistého srdce a lásky si Bůh cení víc než perfektních výsledků.

Proces stvoření netrval sedm, ale osm dní. Osmého dne stvořil člověk Boha podle svého obrazu.

Jen před Bohem jsou si všichni opravdu rovni.

Nemůže přijmout Boží vůli ten, kdo Mu vnucuje svoji.

Boží milost je jistá. Nejistá může být jen naše víra v Boží milost.

I tu největší prázdnotu člověka vyplní Boží láska.

Nemůžeme přijímat Boží požehnání, když máme plné ruce svého bohatství.

Věci, které v životě skutečně něco znamenají se nedají koupit, jsou to Boží dary.

Klesnout před Bohem na kolena je lepší, než stoupnout v očích světa.

Kdo hledá Boha, toho si Bůh najde.

Bůh na člověka nespěchá, ale člověk by k Bohu spěchat měl.

Bůh nám nabízí všechno – kromě pohodlí.

Boha uslyšíš v tichu své duše.

Neslyšet Boha je horší než ohluchnout.

Nejbezpečnější chůze je chodit s Bohem.

S Bohem jsi bezpečný i v nebezpečí.

Spasení je určen těm, kdo jej přijmou.

Žádný člověk, byť svatý a spasený, nás nespasí.

Člověk nese Boží podobu, když Bůh nese jeho člověka.

Jediná cesta z poddanství vede skrze poddanost Ježíši Kristu.

Když přijímáme Krista, jsme přijímáni Bohem.

Cesta k Bohu vede přes Krista, cesta ke Kristu přes pokání.

Vždycky to chvíli trvá, než si oči odsouzeného zvyknou na světlo svobody.

Komu září světlo Kristovy lásky, toho nezmatou bludičky pochybností.

To jediné, co v každé chvíli potřebujeme, je Kristus.

Dáš-li Krista na první místo, snáz určíš další pořadí.

Ježíš nenávidí hřích, ale miluje hříšníky.

Kristus zemřel nejen za ty nejlepší, ale i za ty nejhorší.

Kdyby se dalo spasení koupit, nemusel by Ježíš platit za něj svým životem.

Kristus přemohl svět, aby svět nepřemohl nás.

Co lidská zloba roztrhá, to Kristova láska spojí.

Kdo nestaví na Kristu, staví bez základů.

Přijmout Krista znamená najít pokoj.

Zákon určuje diagnózu, Kristova láska terapii.

Přesto, že byl Ježíš opuštěný, nikoho neopustil.

Kristus snášel křivdu, ale nesnese, když se někomu křivdí.

Nic na světě není tak uklidňující jako okamžik, kdy do našeho života vstoupí Kristův pokoj – důkaz Jeho nehynoucí lásky k nám.

Není to jeden z největších zázraků, že Ježíše můžeme potkávat na každém místě na světě?

Nejpřesvědčivějším důkazem Ježíšovy lásky je Ježíš sám.

Znamením lásky je Ježíš. Znamením Ježíše je láska.
           
Ježíš nás miloval dřív než my Jeho a vůbec se neptal, jestli si to zasloužíme.

Bez Krista je kříž katův nástroj a smrt tragédii.

Tam, kde je Ježíš, je vždycky naděje, i když to vypadá beznadějně.

Boží milost je nám dána zadarmo, ale ne nadarmo.

Spasení je zadarmo, protože jeho cena je nevyčíslitelná.

Bázeň před Bohem rozptýlí náš strach z lidí.

Kdo žije v bázni před Bohem, nemusí se bát lidí.

Když nás Bůh někam posílá, vydává se vždycky na cestu s námi.

Je lepší mít jistotu spasení než jenom jistotu smrti.

Věřit v Krista znamená nevěřit na pověry.

Bůh chce spasit i naše nepřátele.

I ateista je Boží stvoření.

O spasení neusiluje jenom ten,kdo neví, že mu hrozí nebezpečí.

Duch svatý zarazí, ale nesrazí.
  
Uctívat Boha znamená dát Ho ve svém životě na první místo.O duši, pokoře a křesťanském životě

Stav duše se pozná podle toho, po čem touží.

Jen Duch Svatý může občerstvit vyprahlou duši

Proč by čistota těla měla být důležitější než čistota duše?

Samota je lékem duše,  ale ani s léky se to nemá  přehánět.

Cílem křesťanské výuky je dosáhnout úrovně jejího Učitele.

Nejsilnějším křesťanským důkazem, že Ježíš žije, je život křesťanů v Ježíšově lásce.

Poslušnost teorii Božího Slova je základem úspěchu křesťanské praxe.

Spasení se přijímá v pokoře a pokorou se nelze chlubit.

I v postmoderní době platí, že první budou poslední a poslední první.

Pokora je způsob, jak nebýt v posledních časech poslední.

Skloníš-li se před Ježíšem-Spasitelem, budeš stát vzpřímený před Ježíšem-Soudcem.

Někteří považují za zázrak, když Bůh splní lidskou vůli. Skutečný zázrak ale nastává, když člověk koná Boží vůli.

Křesťan není člověk, který všemu rozumí, ale který za všech okolností důvěřuje Bohu.

Nejrychleji se dostaneme k Bohu na kolenou.

Duchovní oči se dají otevřít jenom zevnitř – světlem Ducha svatého.

Kristus nás zve proto, aby nás mohl poslat.

Následovat Krista znamená žít jako Kristus.

Ten, kdo přijal do svého srdce Krista, je schopen přijímat i své bližní.

Do sebe zahleděný křesťan snadno zabloudí.

Neukazujme na druhé prstem, ale podejme jim pomocnou ruku.

Křesťan má být i bez slávy odleskem Boží slávy.

Netestujme „louže“ tohoto světa, když nám Kristus nabízí vodu života.

Křesťanství není jen dobře zvládnutá nedělní role, ale smysl života.

Křesťanům často hrozí přemnožení biblických teorií o Kristu, na úkor praktického života s Kristem.

Křesťanství bez lásky je jako studna bez vody.

Kdo žije u pramene, nemusí se bát žízně.

Hlasitěji než v rozhovorech mluví Bůh v tichu.

Budeme-li příliš  hlasitě mluvit  o pomoci, neuslyšíme hlasy volajících o pomoc.

Jenom ten, kdo se napil vody života, pozná žíznivé, které má přivést ke zdroji živé vody.

Každý z nás je poutník, který se narodil proto, aby se vydal na cestu.

Evangelizaci nenahradí propaganda, byť konaná se zbožným nadšením.

Ježíšovou metodou nebyla masová evangelizace, ale evangelizace od srdce k srdci.

Teorie o ohni nikoho nezahřeje.

Srdce planoucí pro Krista nenahradí ani nejmodernější audiovizuální prostředky.

Přesto, že sami nehoříme, můžeme jiné nadchnout, ale ne zapálit.

Kristova „teologie“ je jednoduchá: Miluj!

Přítele zraněného hříchem zabal do pláště milosrdenství.

I to  nejmenší, co děláme pro Boha, má velikou cenu.

Teprve když nezištně milujeme, sloužíme Bohu.

Bohoslužba Slova je krásná, ale ještě krásnější je bohoslužba činů.

Když ti v nouzi nikdo nepomůže, už nežiješ v křesťanské společnosti.

Křesťanství je záležitost kvality, ne kvantity.

Křesťan bez Ducha Svatého je jako umělá květina. Vypadá hezky, ale nežije.

Kdo chce potkat Ježíše tváří v tvář, musí se dívat do očí opuštěných.

Nejhorší varianta křesťanství je vláda nad nekřesťany.

Kristus se nás neptá, jestli jsme lepší, než ostatní, ale jestli Ho milujeme víc než ostatní.

Zbožná seberealizace vede k bezbožnosti.

Křesťanství je úplná a bezvýhradná závislost na Boží síle, lásce, moudrosti a požehnání.

K životu ve svatosti vede láska k Bohu.

Být svatý znamená nepřesvědčovat Boha, co má pro mě udělat, ale ptát se ho, co já mám udělat pro Něho.

Těžkosti nás mají posílit, ne zlomit.

Nejlepším duchovní gymnastikou je pozvedání svého srdce k Bohu.

Setkání s Bohem nemá být mlhavá budoucnost, ale jasná přítomnost.

Přivádění lidí ke Kristu je stejně důležité jako poskytnutí první pomoci.

Pro lidí má větší cenu naše obětavost, než velká znamení.

Čím více oslavujeme Boha, tím méně času nám zbývá na vychloubání.

Velmi chybujeme, když nemáme pochopení pro chyby druhých.

Jak můžeme někoho utěšovat, když jsme sami nenašli útěchu v Bohu?

Nejkrásnější harmonie je souznění s Bohem i s Jeho dětmi.

Čím méně spoléháme na sebe, tím více nás spoléhá Bůh.

Paradoxem křesťanova života je síla ve slabosti.

Kdo žije v důvěrném vztahu s Bohem, nemusí se přetvařovat.

Vánoce můžeme mít tak často, jak často se dovedeme radovat z narození Krista.

Kritika vmetená do tváře, je hozená rukavice, výzva  k souboji, ale napomínání v lásce je podaná pomocná ruka.

Věčnou hodnotu má jen to, co vykonáváme pro věčnost.

Nemůžeme žít plně, pokud nežijeme věrně.

Služba Bohu bez lásky je dřina, služba s láskou je radost.

Když sloužíš Bohu, nečekej odměnu od lidí.

Křesťan o rány nežádá, ale umí je vydržet.

Kdo chce otírat slzy jiným, nesmí plakat sám nad sebou.

Služba prostřednictvím daru Ducha svatého, přináší radost a uspokojení.

Být bohatý v Bohu je jistější, než být jistý v bohatství.

Každá vteřina našeho života je nenávratně ztracena, pokud jsme ji nevyužili pro službu Bohu a bližním.

Nejlépe sloužíme Bohu tím, že sloužíme druhým.

role křesťana se nedá zahrát dobře.

Pasivní křesťanství je kontumační prohra.

Diváci nikdy nezískají trofej za vítězství.

Když křesťané neovlivňují svět, ovlivňuje svět křesťany.

Lépe je být majákem, který ukazuje cestu, než tlampačem,  který varuje  před nebezpečím.

Koho obdivujeme, toho napodobujeme, koho napodobujeme, tím se stáváme.

Mluv jenom když se Tě ptají, ale žij tak, aby se ptali.

Když se na nás lidé podívají, měli by vidět Krista.

Obdivovat Krista může každý, ale následovat Ho  může jenom člověk pravdivý a plný lásky.

Člověk je jako polotovar, ze kterého se v Božích rukou rodí umělecké dílo.

Z Boží milosti můžeme být miniaturou nejúžasnější osoby v celém vesmíru –Ježíše Krista.

Bližní nám byli dáni k tomu, abychom se přesvědčili, jak milujeme Boha.

Zůstávat v Ježíši může jenom ten, kdo se stal Jeho součástí.

Milovat Boha je něco víc než být zbožný.

Dobrých úmyslů nelze dosáhnout špatnými prostředky.

Křesťané rostou nejlépe pohromadě.

Tvůj pravý domov je mezi Božím lidem.

Život komunity se nehodnotí. Život komunity se žije.

Církev roste, když je v pohybu, a když je v pohybu, tak roste.

Nejhorší bohoslužba je církevní představení pro lidi.

Dobrý příklad je jedním z nejcennějších dědictví, které nám naši předkové mohli zanechat.

Je vzácné vidět, kde žil Ježíš, vzácnější je, když je vidět, že žije v nás.

O víře nemají mluvit jen ústa, ale celý náš život.

Jakou cenu má poklad, o kterém nikdo neví?

Nejdůležitější zjevení Ježíše je v životě Jeho následovníků.

Oslavování Boha se neměří decibely.

Naše skutky zjevují Boha, kterého známe.

Ježíšovo světlo září skrze nás, jen když je v nás.

Nejpůsobivější harmonie je harmonie slov a skutků.

Když ztrácíš kontakt s Bohem, ztrácíš sám sebe.

Čím více pýchy mezi křesťany, tím méně radosti v nebi i na zemi.

V rukou sobeckých křesťanů zčernají i zářivé perly Evangelia.

Kdo Bohu vydá celý svůj život, už nemá co ztratit.
  


O pokušení, lži, pravdě, hříchu a odpuštění

Bůh miluje člověka, ale nenávidí hřích.

Hřích je vzpoura proti Bohu.

Boží zákony ignorovat můžeš, ale jejich důsledkům neutečeš.

Čím je člověk blíž Bohu, tím jasněji vidí své chyby.

Boží slovo nás odvádí od hříchu, hřích nás odvádí od Božího slova.

Kdo se neřídí Božím slovem, řítí se do neštěstí.

Hořká prohra začíná sladkým pocitem vzdoru.

Dobrovolně hřešit je jako libovat si ve špíně.

Nic nemaskuje povahu hříchu víc než to, že je náš vlastní.

I nevědomý hřích má své následky.

Kdo podceňuje pokušení, nemá šanci mu odolat.

Čím větší shovívavost k vlastním choutkám, tím větší přísnost ke slabostem druhých.

Kdo zaseje hřích nemůže čekat, že mu vzejde požehnání.

Nic není zákeřnějšího než „malý“ hřích.

I zdánlivě malý hřích může způsobit velké trápení.

Známkou duchovní vyspělosti je i poznání, že neexistuje malý hřích.

Lehkomyslný život prozrazuje rozdělené srdce.

Nepokoušej pokušení.

Nejnebezpečnější hrozba je ta, kterou nevidíme.

Mnohem častěji jsme v pokušení zůstat než utéct.

„Vyřizování účtů“ způsobuje nové dluhy.

Chvilkový výbuch může způsobit trvalé následky.

Násilník poškozuje nejen druhé, ale i sebe.

Hřích nejsnáze svádí z cesty ty, kteří nevědí, kam míří.

Nedávej pokušení druhou šanci.

Nejmocnější ochranu zajistí jen souhra Boží ochrany a vlastní ochoty chránit se.

Mnohým lidem se více líbí vymóděné lži než nahá pravda.

Nejrafinovanější lží je polopravda.

Bůh bere naše sliby vážně a to samé očekává od nás.

Čím kdo hřeší, tím bývá potrestán.

Každý další nevyznaný hřích má větší sílu otupovat svědomí.

Podvod je lež převlečená za pravdu.

Nejsměleji lžou lidé, kteří se bojí pravdy.

Problémy máme řešit, ne kvůli nim hřešit.

Hřích je špatný sluha i špatný pán.

Hřích je jako virus. Může skolit i nejsilnějšího člověka.

Některé hříchy jsou jako jedovaté houby, dají se jíst jenom jednou.

Nikdo neví, jak je špatný, dokud nezkusí být dobrý.

Upřímných se hřích nechytá.

Jednou z nejlepších prevencí proti hříchu je pokora.

Někteří mají čisté svědomí jen proto, že ho nepoužívají.

Zlo je nedostatek dobra.

Zlo zlem nevyženeš.

Láska k Bohu otevírá lidem cestu k odpuštění.

Boží milost je větší než naše selhání.

Bůh ještě nikdy neodmítl toho, kdo se k Němu vrací.

Nezáleží na tom, z jak velké dálky se vracíš k Bohu.

Bůh dává šanci i tam, kde lidé žádnou šanci nedávají.

I  ztracená ovce patří svému pastýři.

Vyčistit srdce dokáže jen Bůh.

Špinavou duši očistí jedině Kristova krev.

V Ježíšově milosti je naděje pro všechny, kdo porušili zákon.

Návrat k Bohu je nejbezpečnější cestou vpřed.

Boží moc stačí i na ten nejmocnější hřích.

Kdo pochybuje o Božím odpuštění, má pochybnosti o Bohu.

Bůh odpouští hřích a hojí rány rychle, ale bolest může trvat dlouho.

Odpuštění nás nezbavuje zodpovědnosti za důsledky našich hříchů.

Odpuštěný hřích může být varovným vykřičníkem, ale už ne zraňujícím šípem.

Život bez odpuštění je otroctví.

Zraňovat je lidské, odpouštět je křesťanské.

Odpustit! Odpustit! Odpustit!
Není jiné cesty než cesta bezpodmínečného a úplného odpuštění.

Odpouštět je nadpřirozená schopnost lidí, kteří přijali odpuštění vlastních hříchů.

Tam, kde není odpuštění, bývá Boží dopuštění.

Odpustit znamená zvítězit.

Hrdinství je nejenom odpustit a zapomenout, ale i zapomenout, že jsme odpustili.

Bůh odpuštěné hříchy nepřipomíná. Proč bychom je měli připomínat my?

Jen ten, kdo přizná vinu, může prosit o milost.

Včasné vyznání přináší rychlou úlevu.

Nemůže být odpuštění bez vyznání a vyznání bez pokání.

Pokání není projev slabosti.

Služba Bohu osvobozuje od služby hříchu.

Slzy lítosti nás zbavují duchovní slepoty.

Boží dobrota nás má vest k pokání, ne k drzosti.

Nikdy nezhřešíme tím, že neodsoudíme hříšníka.

O štěstí, přátelství a lásce

Jen dary od Boha přinášejí pravé štěstí, protože jsou pravé.

Největším Božím darem je sám Bůh.

Klíčem k pravému štěstí je odpuštění hříchů.

Není pokoje bez Boha.

Vděčný člověk je šťastný člověk.

Každý z nás má své poslání a naše štěstí je přímo úměrné jeho splnění.

Šťastný, kdo dostává, šťastnější, kdo dává.

Slova štěstí a bohatství nejsou synonyma.

Šťastný je ten, kdo je spokojený s tím, co má.

Kdo má Krista, tomu už nic nechybí.

Ten, kdo má přítele na nebi, dokáže být přítelem i na zemi.

Kdo má věčné bohatství, netouží po pomíjivém.

Důležitější je to, co má člověk v srdci, ne v bance.

V Kristu jsou i chudí bohatými.

Štěstí, láska, radost a pohoda se nedají koupit.

Penězi se člověk spíše o štěstí připraví, než jej získá.

Chceš-li mít přátele, musíš sám být přítelem.

Když hledáš přítele, dívej se srdcem na srdce.

Přítel je ten, který o tobě všechno ví, a přesto zůstane tvým přítelem

Dobrý přítel nám pomáhá vidět to, co bychom jinak přehlédli.

Přítel je první osoba, která přichází, když nás všichni opustili.

Praví přátelé se nikdy neloučí navěky.

Buď takovým přítelem, jakého bys sám chtěl najít.

V nouzi poznáš přítele – i nepřítele.

I když pravda bolí, opravdové přátelství se bez ní neobejde.

Přítel, který napomíná, není nepřítel.

Nic nedovede pohánět takovou silou, jako láska.

Skutečná a věrná láska vzniká tam, kde se dvě duše společně upínají k Bohu.

Láska z Boha pochází a člověka k Bohu navrací.

Pravá láska se nebojí milovat.


Nejcennější, co může člověk dát svým bližním, je láska.

Láska je silná, když čerpá sílu u Boha.

Milujícího člověka láska nezatěžuje.

Láska povzbuzuje poražené k vítězství.

Je-li motivem láska, i nemožné se stane možným.

Řeč lásky nepotřebuje slova.

Jediný čin lásky zmůže víc než tisíc slov.


Láska otevírá oči k potřebám milujícího člověka.

Láska cítí bolest milovaného člověka ve svém srdci.

Láska je ochotná přinést i nejvyšší oběť.

Láska nikdy netrpí nemocí egoismu.

Pravá láska má větší radost, když dává, než když přijímá.

Láska dokáže vytěžit hodnoty i v bolesti. Nedostatek lásky způsobuje bolest i v nadbytku.

Pro lásku není nic nemožné.

Svůj nejhlubší výraz nachází láska v odpuštění.

Láska bez pravdy je to samé jako pravda bez lásky.

Rozloučení v lásce neznamená odloučení. Odloučení v lásce neznamená rozloučení.

Jedna jiskra lásky může uhasit velký požár nenávisti.

Opravdová láska není jen úsměv a pohlazení.

Opravdová láska umí čekat.

Kde není důvěra, nemůže být ani láska.

Bezbožná láska nejdřív zbožňuje, potom zatracuje.

Kdybychom se více milovali, nemuseli bychom tolik o lásce psát.

Láska roste, když má kam růst.

O rodičích, dětech a výchově 

Dům a domov není to samé.

Dům se dá koupit, domov se musí budovat.

V poslední době přibývá bohatých bezdomovců.

Kdo pečuje víc o dům, než o domov, zůstane v domě sám.

Do rodiny, kde někdo panuje, se nikdo nevrací rád.
  
Co Bůh spojil, člověk nerozdělí, i kdyby chtěl…

Svatost dětí začíná u rodičů.

Kdo vzdoruje rodičům, zapláče nad svými dětmi.

Milovat Boha znamená milovat i své rodiče.

Výchova i růst bolí.

Napomenutí bývá cennější, než samotné ocenění.

Kdo miluje své rodiče, vychovává k lásce i své děti.

Kdo nemiluje své rodiče, nemůže milovat ani sebe.

Zušlechťuj dědictví. Jednou ho budeš předávat dál.

Manželství může být duetem nebo ringem.

Egoismus je původcem napětí, hádek i hříchu.

V eucharistii je zdroj manželské lásky i obětavé a moudré lásky k dětem i k rodičům.

Žít s Bohem v úzkém společenství znamená vítězit nad hříchem, mít sílu sloužit a obětovat se.

Jako pramen bez vody je manželství bez odpuštění.

Dovedou-li si odpouštět manželé, naučí se tomu i jejich děti.

Smíření je výjimečným darem Božím.

Nejkratší cestou ke smíření je otevřený rozhovor.

Modlitba pročišťuje a zušlechťuje rodinné vztahy.

Modlitba posiluje pevnost a duchovní jednotu rodiny. Takto posílená rodina obstojí i v těch nejtěžších zkouškách.

Rodina, která se společně modlí, spolu také zůstává.

Chceš-li poučovat druhé, musíš mluvit hlasem lásky.

Vynucený respekt vyvolává despekt.

Výchova není dokazováním převahy nad našimi dětmi, ale formování k obrazu Božímu.

O těžkých životních situacích

Absolutní dobro je Bůh a jenom On ví, co je dobré pro člověka.

Boží cesty mají vždy smysl – i když vypadají nesmyslně.

Těžké časy vychovávají pevné lidi.

I naše bolesti nám mohou být užitečné.

Utrpení nám dává to, co bychom ve štěstí nenašli.

Utrpení je stínem Božích křídel.

Útěkem před utrpením se nezachráníš před trápením.

Jen ve stínu kříže svítí slunce věčnosti.

Jedinou nadějí pro lidi bez naděje, je Ježíš.

Život bez Krista je život bez naděje.

Důvěřovat Bohu znamená mít naději i v beznaději.

Blíž Bohu, dál strachu – a naopak.

Boží pomoc funguje, ať to chápeš nebo ne.

K úkolům, které nám Bůh dává, dává také sílu.

Čím je úkol těžší, tím víc odvahy Ti Bůh dá.

Někdy musíme mnoho ztratit, abychom ještě víc našli.

Potíže jsou zde proto, aby Tě budovaly, ne aby Tě zlomily.

Když nemůžeš najít pomoc venku, hledej Ducha uvnitř.

V každé bitvě je Ježíš naším spojencem. A nikdy nezradí.

Čím těžší zápas, tím slavnější vítězství.

Díváš-li se na kříž, vidíš život jasněji.

Co tě nezlomí, to tě posílí.

Láska Boží i jeho milosrdenství září i v nejčernější tmě beznaděje.

Co je nemožné u lidí, je možné u Boha.

Vidíš ve všem Boží ruku? Klidně do ní všechno vlož.

Vždycky je lepší doufat než si zoufat.

Nikdo nás nemůže odloučit od lásky Kristovy.

S Ježíšem v sobě můžeš čelit problémům kolem sebe.

Když jde vše špatně, jdi k Bohu.

Největším přítelem v krizi je Ti Bůh.

Pro Boha neexistují „neřešitelné situace“.

Pusť kormidlo svého života z vlastních rukou a přenech ho Bohu.

Svěřit se Bohu nás nezbavuje povinnosti přiložit ruku k dílu.

Neexistuje situace, ve které bychom nemohli chválit Boha.

Koho vede Bůh, toho provede a dovede.

Když Bůh nevyslyší naše prosby, dělá to jen pro naše dobro.

Jen vybroušený diamant je skutečně krásný.

Čím temnější noc, tím jasnější hvězdy.

Ten, kdo má Ježíše, má naději!

Ne všechno zlé musí skončit zle.

Následkem hříchu je trápení. Následkem utrpení je požehnání.

Zlato získává kvalitu přetavením.

Lidé , kteří už problémem prošli, Ti pomohou skrz něj vidět.

V nouzi poznáš přítele – a odhalíš spoustu zbabělců.

Každá životní zkouška je příslibem nového požehnání, nových projevů Boží milosti.

Ten, kdo volí Boží cestu, nikdy nezvolí špatně!

Pomoci může jen pravé slovo v pravý čas. (nebo Slovo Boží?)

Z čím větší temnoty a zkoušek Tvoje chvála přichází, tím víc se Boha dotýká.

Bolest dolehne k Bohu stejně jako ta nejvznešenější modlitba.

Utrpení není kruté, když je nutné.

Utrpení Tě naučí tomu, čemu se jinde nenaučíš.

Ani Tvé utajované problémy nejsou pro Boha tajemstvím.

Žijme tak, abychom mohli na minulost vzpomínat s vděčností.

Nikdy nedopusťte, aby vám špatná minulost zatemnila světlou budoucnost.

Boží možnosti začínají tam, kde naše končí.

Bojíš-li se Boha, nemusíš se bát lidí.

O životě, smrti a smyslu života

Ne člověk, ale Bůh je Pánem života i smrti.

Bůh dal člověku do rukou správu země, ale nedal mu do rukou život.

Opravdově žije, kdo opravdově důvěřuje Bohu.

Po životě můžeme toužit, usilovat o něj, zničit ho, ale nemůžeme ho učinit.

Nebudeme-li život hájit, nebudeme ho ani mít

Dítě při interrupci nemá možnost výběru.

Při interrupci nemá dítě možnost výběru.

Likvidujeme-li nenarozené děti, likvidujeme sami sebe.

Ten, kdo stojí o nebe, může ho prožít už na zemi.

Čisté myšlení vede k čistému životu.

Setkání se smrtí nám připomíná cenu života.

Jen když se ohlédneme, můžeme spatřit Boží ruku, která nás přitahuje. (vedla?)

Žij tak, jak se líbí Bohu, ne lidem.

Kdo zabíjí svůj čas, stává se sám obětí.

Bůh se Tě nebude ptát, jak dlouhý byl Tvůj život, ale čemu jsi ho věnoval.

Žij tak, jako by měl Ježíš Kristus přijít právě dnes.

Hodnota života se neměří jeho délkou, ale tím, jak byl naplněn.

Život je příliš vzácný na to, abychom živořili.

Žij s Bohem, dokud jsi živý – a budeš žít na věky.

Žít bez Boha znamená zemřít bez naděje.

Važme si času, dokud na to máme čas.

Žijme v přítomném okamžiku, ale vždy z hlediska věčnosti.

Člověk není Bůh, ale přesto rozhoduje o věčnosti – o té svojí.

Věčnost je blíž, než si mnohdy připouštíme – je přítomna v každém okamžiku.

Jediné, co život zaručuje, je smrt. Modlitba zaručuje život věčný.

Kdo nepočítá se smrtí, nepočítá ani se životem.

Duchovní příprava na smrt je současně i tou nejlepší přípravou na život.

Nejsi-li připraven na smrt, nejsi připraven ani na život.

Kdo se nevyrovnal se smrtí, ten se nevyrovná ani se životem.

Jenom ten, kdo se vypořádal se smrtí, se dokáže vypořádat také s životem.

Žij každý den tak, jako by to byl Tvůj den poslední.

Žij, jako by dnes byl Tvůj poslední den.

Žij i dnes tak, jako by nemělo být zítra.

Neudržovaný život končí v rozvalinách.

Jednou si bolestně uvědomíš bezcennost toho, čeho si ceníš víc než Boha.

Život je změna, ale ne každá změna je život.

Každá minuta může být tou poslední – mojí nebo někoho jiného.

Smrt nám připomíná, co je život.

Kdo má sbaleno na věčnost, dovede se radovat z každého dne.

Náš život je polem, na kterém roste to, co je tam zaseto.

Smrt otevírá dveře nesmrtelnosti.

Na konci života každého člověka stojí Bůh.

Kdo je zvyklý říkat: „Času dost“, o to podstatné často přichází.

Plodný život přináší ovoce i po smrti.

Kdo svůj život ztratil pro Krista, nemusí se bát, že ho ztratí.

Kdo zemřel v Kristu, v tom Kristus žije.

Žít s Bohem znamená neumírat.

Pán Ježíš vykoupil náš život svou smrtí.

Proto zvolil Pán Ježíš smrt, abychom si my mohli zvolit život.

Smysl života Ti může zodpovědět jenom Ježíš.

Bez naděje zmrtvýchvstání by byl náš život beznadějný.

Jestliže Tvůj život stál Ježíši za to, aby za něj zemřel, stojí Jeho smrt za to, abys žil.

Kristus svým vzkříšením změnil strach ze smrti na naději zmrtvýchvstání.

Nejlepším lékem proti strachu je důvěra v Boha.

Kdo našel důvod pro Eucharistii, našel život.

Nejčastěji nám plány zkříží Boží vůle.

Člověk nežije poroto, aby jedl, ale jí proto, aby žil.

Nejlepším zaměstnáním je pracovat pro Boha.

Kdo s Ježíšem žije a umírá, bude s Ním také vzkříšen.

Je lepší zemřít za pravdu, než se prolhávat životem.

O dobrých i špatných lidských vlastnostech 

Nejlepší vlastností člověka je touha po Bohu.

Důkazem naší poctivosti nejsou řeči, ale činy.

Charakter je to, co jsme, když nás nikdo nevidí.

Čestný k Bohu – čestný k lidem.

Bezbožné činy nepřelepíš zbožnou nálepkou.

Jako je tma nedostatkem světla, je zlo nedostatkem dobra.

Největším zlem může být lhostejnost ke zlu.

Každý člověk je příkladem pro jiné, ale ne každý je dobrým příkladem.

Kdyby člověk znal svoji cenu, nikdy by se nezaprodal.

Každý z nás je ukazatelem – jeden ke Kristu, jiný od Krista.

Nikdo není dokonalý – zatím!
  
V každém srdci je místo, které může vyplnit jedině Bůh.

Nejlepší způsob, jak oplatit dar, je vděčnost.

Vděčnost má být stav duše, ne jen občasné hnutí mysli.

Vděčnost nás přivádí k Bohu, nevděčnost nás od Něho vzdaluje.

Kdo necítí vděčnost k Bohu, necítí ji ani k lidem.

Nevděčnost plodí výčitky.

Zdvořilost není povinnost. Zdvořilost je ctnost.

Ovocem laskavosti je radost dvou lidí.
  
Když ubližuješ bližním, zraňuješ Boha.

Vlk zůstane vlkem i v ovčí kůži.

Souhlasíš-li s jednou nespravedlností, přijdou další.

„Ukřižuj!“ „Ukřižuj!“ – to bylo také veřejné mínění tehdejší doby.
  
Altruismus lásku rozhojňuje, egoismus lásku stravuje.

Egoismem zaslepený zrak, nedohlédne na zázrak.

Egoista je člověk, který nemůže přijímat cenné dary, protože má plné ruce sám sebe.

Materialista je člověk, který nemůže přijímat Boží dary, protože má plné ruce harampádí.

Sebestřednost je odstředivá – vzdaluje lidi i od Boha.

Ten, kdo se stará jen o sebe, má vždycky plné ruce práce.
  
Hloubka Tvé víry se dá měřit tím, co všechno Tě dokáže rozčílit.

Hněv je obvykle maskou vlastního sobectví.

Vztekem nic nevyřešíme, nikomu nepomůžeme.

Vztekem ubližujeme nejvíc sami sobě.
  
Někteří lidé za ničím nestojí, ale pod vším padají.

Nemůžeš ústy říkat „hot“ a životem „čehý“!

Když něco nezní pravdivě, pravděpodobně to není pravda.

Lepší je méně slibovat a více dávat.

Slova nepodložená činy jsou planá.

Kdo slibuje, ale neplní, dělá zmatek na zemi.

Pevnost slibu závisí na charakteru toho, kdo jej dává.
  
Pokrytci nejvíc podvádí sami sebe.

Přetvářka je zločin páchaný na sobě samém.
  
Umíněnost je oslí vlastností, i když jde o člověka.
  
Krátkozrakost není jenom vada zraku…

Pošetilý je ten, kdo se zabývá jinými věcmi než těmi, které prospívají jeho spáse.

Jen hlupák vidí cizí chyby a na své zapomíná.

Hloupost se nabízí sama, moudrost musíme hledat.

Abys byl moudrý, nemusíš být starý.

Stáří není věk, ale opuštění ideálů.

Být moudrým znamená být poučitelným.

Moudrý není ten, kdo pravdu zná, ale kdo podle ní žije.

Moudrost je poklad, o který se nezakopává.
  
Čím výš se vznášíš nad své bratry, tím víc se jim vzdaluješ. (nebo vzdaluješ Bohu?)

I dnes platí, že první budou poslední a poslední budou první.

Své místo v životě nehledej na místě někoho jiného.

Tím, že někdo snižuje druhého, sám nevyroste.

Někteří se vylepšují tak, že druhé dělají horšími.

Neroznášej drby, raději zkus raději šířit dobrou zprávu evangelia.
  
Štědrost obohacuje, lakota ožebračuje.

Bohatý není ten, kdo má, ale ten, kdo dává. (dá?)

Když je Ti zatěžko něco dát, vzpomeň si na to, co jsi dostal od Boha.

Bůh je k nám velkorysý – buďme i my velkorysí k druhým.

Dal jsi a už Ti nic nezůstalo? V nebi právě vzrostlo Tvoje konto.

Tam, kde panují peníze, stává se člověk otrokem.

Chamtivost nemá nikdy dost.

Peníze přestávají být dobré, když se stanou bohem.

Kdo bere a nedává, jednou praskne závistí.

Když bereš druhým, okrádáš sám sebe.

Ten, kdo okrádá druhé, ochuzuje i sám sebe.

Můžeš být bohatý bez peněz a chudý s penězi.

Od závisti k nenávisti není nikdy daleko.

Ani nejdražší kosmetika neodstraní vady charakteru.

Ať je móda jakákoliv, lidé se dál rodí a umírají.

Skromnost odhaluje naši krásu.

V Božích očích je cennější to, co máš v sobě, než to, co máš na sobě.

 Jen ten ovládá sílu své vůle, kdo ji dokáže podřídit vůli Boží.

Poslušnost pramení z důvěry.

Trpělivost je ctnost, která unese velikou váhu.

Trpělivost je ctnost, která s sebou nese spoustu čekání.

Trpělivost zmenšuje napětí a prodlužuje život.

Trpělivost musí vyhrát.

Sebelítost je zbožná cesta k rezignaci.

Zbabělec si neváží ani sám sebe.

Msta je sladká, ale má hořké následky.

Neusiluj o pomstu, své křivdy přenech Bohu.

Kdo se nedokáže za nic postavit, může padnout pro sebemenší hloupost.

Upadnout je zlé, nevstat je tragické.


O mezilidských vztazích a každodenním životě

Ten, který řídí svět chce, abychom se řídili Jeho pravidly.

Ke každému spotřebiči požadujeme návod, jen život chceme „užívat“ bez návodu.

Předpokladem správných rozhodnutí je rozhodnutí pro Pána Ježíše.

Dáš-li Krista na první místo, snáz určíš další pořadí.

Rozhodnutí učiněná dnes utvářejí zítřek.

Před každou volbou zvol modlitbu.

Začít den bez Boha je jako odstartovat závod s prázdnou nádrží.

Nevěř svým emocím, věř Bohu.

Bůh Tvá rozhodnutí respektuje, ale odpovědnost za ně neseš sám.

Správné smýšlení je základem správného života.

Nezabloudí, kdo neztratí cíl.

Nejpevněji stojí ten, kdo klečí na kolenou.

To, co je za námi a to, co je před námi jsou maličkosti ve srovnání s tím, co je v nás.

Nejtěžší je změnit sám sebe.

Naše smýšlení o lidech prozrazuje, jak smýšlíme o Bohu.

Bohu nevadí černá pleť, ale černé srdce.

Směj se s lidmi, ne jim!

Šťastný to člověk, který se dovede pochlubit vlastními chybami.

Křivdy piš do písku.

Ustoupit neznamená vždy prohrát.

Sejití z Tvé cesty Tě může dostat tam, kam Tě chce dostat Bůh.

Upřímná omluva je hojivým balzámem pro zraněnou duši.

Ostrá slova otupují vztahy.

Milá slova netíží, ale mívají velkou váhu.

Dá se poslouchat a neslyšet, stejně jako slyšet a neposlouchat.

Špatný posluchač málokdy slyší dobré kázání.

Proč nás asi Bůh stvořil se dvěma ušima a jedním jazykem?

Největší radost a užitek přináší práce, jež se líbí Bohu.

Čas je zadarmo, ale zpět jej nezískáme ani za všechny peníze (poklady) světa.

Někdy je nejlepší zpomalit a ztišit se. Nestíháš? Zpomal a ztiš se.

Kdo ignoruje včasný odpočinek, nebezpečně se přibližuje odpočinutí věčnému.

Nevyčerpávej sílu potřebnou na zítřek už dnes.

Když se zhroutí dům tvého života, doplatí na to i spolubydlící.

Chceš, aby na Tebe druzí nezapomněli? Zapomeň na sebe.

Zapomeň na sebe, aby na Tebe druzí nezapomněli.

Chtít je mnohem snadnější než muset.

Chceš-li vést zítra lidi, podřiď se dnes Bohu.

Dobrý vůdce nežene, ale přitahuje.

Dobrý vůdce nežene, ale vede.

Vést znamená mluvit i mlčky pracovat.

Učednictví je někdy mučednictví.

Je velikým darem a poučením pohlédnout na svět očima těch, co vidí daleko.

Kvalita rádce není přímo úměrná věku, ale víře.

Moudrý učitel je ten, který si je vědom svých neznalostí. (do rodiny a výchovy?)

Znáš-li pravdu, lež Tě neoklame.

Pravda je ten nejpevnější základ, o který můžeme opřít svůj život.

Mluv pravdu a důvěřuj Bohu.

Bůh používá obyčejných lidí k uskutečnění neobyčejných věcí.

I obyčejný život může vyžadovat neobyčejnou odvahu.

Mimo Boží vůli není úspěchu. Uvnitř Boží vůle není neúspěchu.

Bůh vždy vidí celý obraz a vždycky ví, co je to nejlepší.

Vševědoucí Bůh zná nejen naše starosti, ale i jejich řešení.

Dům bývá zpravidla jednodušší demolovat než postavit.

Podílej se na stavbě, ne na demolici.

Správná reakce na správnou myšlenku je správný čin.

Velké problémy začínají malými kompromisy.

Sklizeň je závislá na tom, co jsi zasel, ne na Tvém očekávání.

Zasíváš-li semena nečestnosti, sklidíš klasy neúspěchu.

Kdo nezasil, nemůže se těšit na sklizeň.

Co zaseješ, to sklidíš.

Když seješ koukol, netěš se na pšenici.

Život přináší úroky, když ho odevzdáš Kristu.

Svěř Bohu své sny, přání a touhy a On tě povede.

Kde je Boží vůle, tam Bůh udělá i cestu.

Svěříme-li svůj život Bohu, nebudeme si dělat zbytečné starosti o sebe ani o jiné.

Každý má ruce poslušné, mohou brát i dávat, záleží na tom, co jim srdce poručí.

Pomáháš-li někomu, pomáháš sám sobě.

Lepší je méně slibovat a více dávat.

Neptej se proč jiné postihlo neštěstí, ale proč se vyhnulo tobě.

Nechval dne před večerem, ale ani ho nezatracuj.

Nejsnazší cesta nevede vždy k cíli.

Bůh je Tvůj Stvořitel, ne tvořitel Tvého pohodlí.

Pravá radost je radost ze vzkříšení a naděje věčného života.

Dosáhnout svého a neminout cíl vyžaduje, aby mé cíle byly i Božími cíli.

Do podřadné řady se nezařazuj.

Neobdivujme dým jen proto, že je větší než plamen.

Tváří k slunci stíny nevidíme.

Čemu má dát Bůh vzrůst, když nic nezasejeme?

Hvězdy na nebi neuvidíš s pohledem upřeným do země.

Kapka jedu zabíjí i v medu.

Odvráceni od slunce vidíme svůj stín.

Kdo všemu rozumí, nerozumí ničemu.

Nikoho nezahřejí tvé vědomosti, když cítí Tvé studené ruce.

I dobrou věc může člověk dělat ze špatného důvodu.

Znalost je pán, moudrost je služebník.

Podřiď i svou zábavu Božím pravidlům.

Ať to, co znáš, odráží Toho, kterého znáš.

Kultura, která nekultivuje, je nekulturní.

Hudba, kterou máš rád, vypráví o Tobě.

Naslouchej, jakou novou píseň vepsal Duch svatý do Tvého srdce s začni ji zpívat nahlas.

Každá promarněná šance může být ta poslední.

Smích se dá koupit, radost ne.

Kdo spoléhá na náhody, ten nedosáhne cíle ani náhodou.

Ani sláma nechytne od namalovaných sirek.

Nejúčinnější kritika je přiložit ruku k dílu.

Když Tě opustí přítel, nebuď jeho nepřítel.

Nejlépe se zbavíš nepřítele, když z něj uděláš svého přítele.

Víš, jak se nejlépe zbavit nepřítele? Udělej z něj přítele.

Víra v sebe obohacuje materiálně, ale ožebračuje duchovně.

Chceš znát své bohatství? Nezapomeň na všechno, co se nadá koupit za peníze.

Cesta dlážděná penězi nebývá nejschůdnější.

Peníze jsou pouhým prostředkem k životu, ne jeho cílem.

Nejdůležitější věci si za peníze nekoupíš.

Člověk je důležitější než jeho šaty.

Bůh nás neposuzuje podle toho, co máme, ale podle toho, kým jsme.

U Boha má cenu jen majetek, který slouží k dobrému těm skutečně potřebným.

Čistota srdce se zračí ve tváři člověka.

V jednoduchosti je krása, ale také pravda.

Nedělej jen to, v čem máš zalíbení, ale najdi zalíbení v tom, co děláš.

Lepší je těžký začátek než žádný.

Při pohledu na mravence se těžko věří, že člověk je korunou tvorstva.

Proč se modlíme: „… přijď království Tvé“, když si budujeme své vlastní?

Nemusíme vždycky křičet, aby nás bylo slyšet.

Slovy můžete stavět nebo bořit.

Dobrých slov není nikdy dost.

Náš jazyk je ovládaný naším srdcem.

Velcí lidé věnují pozornost maličkostem.

Jen velcí lidé dokáží věnovat pozornost maličkostem.

Chceš-li vidět světlo, nekoukej do tmy.

Chceš vidět na cestu? Rozsviť ve svém srdci.

Jsi možná to jediné světlo, které někdo vidí.

I malé světlo majáku zachrání tisíce lidí před ztroskotáním.

Čím více se blížíme k dokonalosti, tím méně odsuzujeme druhé.

Nejúčinnějšími zbraněmi jsou láska, pokora, touha po odpuštění i touha odpouštět.

Uklízet denně je lepší než gruntovat jednou za měsíc.