čtvrtek 7. července 2011

Mistr Jan Hus

Nevím, kdo více uškodil pověsti Mistra Jana Husa – inkvizice nebo komunisté. Pravdou je, že ani jedni, ani druzí nemluvili pravdu o muži, který za pravdu zemřel. Historická fakta, snad objektivní, mluví toto: Hus se narodil roku 1371 v Husinci u Prachatic. Od roku 1390 studoval na Karlově univerzitě v Praze. V roce 1393 získal titul bakaláře a v roce 1396  titul mistra svobodných umění. V roce 1400 byl vysvěcen na kněze. V letech 1401 - 1402 byl děkanem artistické fakulty, od roku 1402 kázal v Betlémské kapli v Praze na Starém Městě. Od roku 1409 byl rektorem Univerzity Karlovy v Praze.
Zejména od roku 1408 se Jan Hus i jeho příznivci stále častěji dostávali do sporů s ideovými protivníky, zejména s německými mistry na univerzitě v Praze a českou církevní hierarchií, které jej nakonec dostalo až před církevní sněm v Kostnici. Po několika slyšeních byl prohlášen za kacíře, zbaven kněžské hodnosti a odsouzen k smrti upálením. Stalo se tak 6. července 1415, tedy před 590 lety.
Během římského mezinárodním sympozia o Mistru Janu Husovi (15.-18. 12. 1999) označil papež Jan Pavel II. Mistra Jana Husa za "dobře známého českého kazatele, jednoho z nejslavnějších mezi mnoha vynikajícími mistry, kteří vyšli z pražské univerzity". Řekl, že Husova „morální odvaha tváří v tvář protivenstvím a smrti z něj učinila postavu zvláštního významu pro český národ. (…) Dnes, v předvečer Velkého jubilea, cítím povinnost vyjádřit hlubokou lítost nad krutou smrtí, na kterou byl Jan Hus vydán a nad následnou ranou, která se tímto způsobem rozevřela v myslích a srdcích českých lidí a stala se zdrojem konfliktů a rozdělení. (…) Pravda, jež nás osvobozuje od omylů, je také pravdou, jež nás činí svobodnými, abychom milovali… Vaše práce ukazuje, že osobnost, jakou je Mistr Jan Hus, jež byla v minulosti velkým bodem sváru, se nyní může stát předmětem dialogu…“
Ano, pravda nás osvobozuje: „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ (Jan 8,32) Svobodnými od nenávisti a předsudků, svobodnými k lásce.

Žádné komentáře:

Okomentovat